Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας έχει συνάψει συνεργασία με όλες τις φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου και προσφέρει λύσεις με στόχο την φροντίδα και την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

Διαθέτει προγράμματα σε πρσιτές τιμές έτσι ώστε το αγαθό της ασφάλειας να αποτελεί προνόμιο για όλους.

Βασικές Καλύψεις

 • Αστική ευθύνη (Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές)
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, κατά την μεταφορά του οχήματος, από πυρκαγιά
 • Υλικές ζημιές αυτοκινήτου από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα και οδική βοήθεια ατυχήματος
 • Προστασία Bonus Malus.

Προαιρετικές καλύψεις

 • Νομική προστασία
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Πυρκαγιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θεομηνίες
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Οδική βοήθεια
 • Προσωπικό ατύχημα με κάρτα νοσηλείας
 • Ζημιές ιδίου αυτοκινήτου (Μικτή)
 • Πράξεις δολιοφθοράς.

Ζητήστε προσφορά

Back to top